Little Home

Regulamin

Wybierz miasto
Sopot Gdańsk Warszawa Gdańsk Zaspa Gdańsk Wrzeszcz Dowolna lokalizacja
Data
przyjazdu
Data
wyjazdu
2 gości
Wybierz liczbę gości
2
wyczyść Zatwierdź

§1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji Apartamentów Little Home w Warszawie, Gdańsku i Sopocie.

2. Stronami widniejącymi w niniejszym Regulaminie są:

dla Apartamentów w Trójmieście:
Little Home Trójmiasto Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 3e/3, 80-452 Gdańsk, NIP: 585 148 33 14, REGON: 369641718

oraz

dla apartamentów w Warszawie:
Little Home Wojciech Maniecki, z siedzibą przy ul. Żurawia 32/34 lokal 453, 00-515 Warszawa, NIP: 593 255 25 51, REGON: 361583602,

dalej zwane „Little Home”,
będące podmiotami dokonującym podnajmu Apartamentów,

oraz podmiot korzystający z usług świadczonych przez Little Home, zwany dalej „Gościem”.

Apartamentem określany jest przedmiot najmu pomiędzy stronami.

3. Właściciele Apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

4. Potwierdzenie rezerwacji dokonaniem płatności jest rozumiane jako akceptacja regulaminu przez Gościa.

§ 2. Rezerwacja

1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod littlehome.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 21.00 pod numerem +48 58 345 11 11. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany Apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia. Firma Little Home honoruje płatności za pomocą karty kredytowej, e-przelewu jak i przelewu tradycyjnego.  Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 3. Anulacja rezerwacji i skrócenie pobytu

1. Little Home nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Gości okres pobytu.

§ 4. Usługa wynajmu Apartamentu

1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, wodę oraz Internet. Opłata za sprzątanie naliczana jest jako dodatkowa opłata.

2. W wyposażeniu Apartamentu znajduje się pościel oraz ręcznik przypadający po jednej sztuce na osobę wynajmującą dany Apartament. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik. Ręcznik podłogowy jeden na łazienkę na cały okres pobytu.

3. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Gości jest możliwa za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych/osoba, po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z takiej możliwość za pomocą wysłania e-maila na adres: biuro@royal-apartments.pl , bądź za pomocą zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu:
+48 58 345 11 11.

4. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni Apartament jest sprzątany raz w tygodniu bez dodatkowej opłaty o której mowa w § 4 pkt 3, co obejmuje również wymianę kompletów pościeli i ręczników. Apartament jest sprzątany po uprzednim złożeniu przez Gościa zlecenia sprzątania telefonicznie lub mailowo.

5. Do Apartamentu może lecz nie musi być dostępne miejsce parkingowe, Little Home nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. Za wynajem miejsca parkingowego może być pobierana dodatkowa opłata.

§ 5. Obowiązki gościa

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00. Prosimy do tego czasu o zwolnienie pokoju i oddanie klucza do sejfu. Za niewymeldowanie się do 11.00, bez uprzedniego ustalania z recepcją, będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości kolejnej doby hotelowej, bez prawa zamieszkania.

2. Należy przestrzegać ciszy nocnej, która obowiązuje w godzinach 22.00-06.00. Jeżeli przyjmują Państwo Gości, są oni proszeni o opuszczenie lokalu przed godziną 22.00.

W przypadku zignorowania tej zasady będziemy zmuszeni obciążyć Państwa opłatą dodatkową w wysokości pobytu dodatkowej liczby osób w Apartamencie w kwocie 150 PLN za każdą dodatkową osobę.

3. Należy dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywać wynajęty Apartament we właściwym stanie.

W przypadku szczególnego nieutrzymania czystości, które skutkować będzie wykonaniem dodatkowych prac przez personel sprzątający, a sprzątanie po pobycie gościa przekroczy czas sprzątania Apartamentu 2 godziny, gość zostanie obciążony opłatą dodatkową 150 PLN  za każdą dodatkową godzinę pracy personelu sprzątającego.

4. Zabrania się organizowania imprez, które zakłócają porządek w budynku i są przyczyną skarg mieszkańców bądź wezwania policji. W przypadku przyjazdu policji bądź skarg sąsiadów, Gość Apartamentu będzie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 1000 PLN. Obsługa Apartamentu ma przy tym prawo do odstąpienia od umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym wraz z zachowaniem pełnej opłaty.

5. Osoba biorąca odpowiedzialność za Apartament odpowiada za zachowania współlokatorów oraz wszelkie szkody, straty, brakujące elementy powstałe z winy Gości.

W związku z tym po zameldowaniu prosimy o sprawdzenie Apartamentu i zgłoszenie telefoniczne ewentualnych szkód. Brak zgłoszenia informacji na temat uszkodzeń bezpośrednio po wejściu do Apartamentu oznacza akceptacje przez Gościa stanu Apartamentu a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń po jego pobycie obciążenia go dodatkowymi opłatami związanymi z naprawieniem szkody.

6.  Palenie tytoniu i innych podobnych wyrobów tytonio-podobnych a także świec w apartamencie jest zabronione. Złamanie zakazu skutkuje obciążeniem Gościa Apartamentu opłatą dodatkową w wysokości 500,00 PLN. Kwota stanowi pokrycie kosztów prania zasłon, firan, narzut, wykładzin, dywanów, pościeli i innych tekstyliów znajdujących się w pomieszczeniu, w którym zakaz palenia został złamany.

7. Prosimy o racjonalne gospodarowanie mediami tj. światłem, wodą i gazem.

8. Prosimy pamiętać o zamykaniu drzwi i okien, gdy wychodzą Państwo z Apartamentu. Little Home nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem mieszkania.

9. Goście Apartamentu zostaną obciążeni dodatkowymi opłatami wynikającymi z kosztów napraw zniszczeń wyposażenia niewynikających z normalnego użytkowania Apartamentu.

10. W przypadku notorycznego zachowania niezgodnego z regulaminem, szczególnie złamania zakazu palenia oraz nietaktownego zachowania się w czasie trwania ciszy nocnej pracownik ma prawo wymeldować Gościa nie zwracając opłaty za wynajęty Apartament.

11. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub jej części w trakcie pobytu, płatności nie podlegają zwrotowi, a Little Home ma prawo do ponownego udostępnienia Apartamentu.

12. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt.

13. Nieuzasadnione wezwanie pracowników Little Home skutkuje opłatą dodatkową w wysokości 150,00 PLN.

14. Za zniszczenia i uszkodzenia urządzeń i/lub wyposażenia znajdującego się w Apartamencie, Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową nie niższą niż wartość zniszczonego/uszkodzonego mienia.

15. Za zgubienie klucza do Apartamentu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości do 150 PLN oraz kosztami wymiany zamków.

16. Firma Little Home zastrzega sobie prawo w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych do relokacji Gościa wynajmującego Apartament. Apartament do którego Gość zostanie przeniesiony  musi być w podobnej lokalizacji, o podobnym standardzie i wielkości, a także musi zapewniać taką samą liczbę miejsc noclegowych co poprzedni.

§ 6. Przyjazd, odbiór kluczy i płatność

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.

2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 na zasadach self checkin, których opis wysyłany jest do Gości w dniu przyjazdu.

3. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry o ile nie została dokonana wcześniej przelewem, gotówką lub kartą płatniczą.

4. W przypadku przedłużenia doby (wcześniejszego wejścia do apartamentu lub dłuższego w nim pozostania) bez uzgodnienia tego z Little Home, Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w kwocie równej kwocie najmu Apartamentu na jedną dobę.

§ 7. Bezpłatny pobyt dziecka do lat 4

1. W Apartamencie można przebywać z dzieckiem do lat czterech, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

§ 8. Siła wyższa

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Little Home  rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi lokalu zastępczego. Little Home ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Little Home, nie będzie mogło być zagwarantowane.

2. W okolicznościach wskazanych w § 8 pkt 1 kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Little Home za usługi już wykonane.

§ 9. Reklamacje

1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres:
biuro@royal-apartments.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 10. Polityki prywatności i stosowania plików cookies

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Little Home (dalej: Serwis)

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie są następujące podmioty:

2.1 Little Home Trójmiasto Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 3e/3, 80-452 Gdańsk, 
NIP: 585 148 33 14
2.2 Little Home Wojciech Maniecki, z siedzibą przy ul. Żurawia 32/34 lokal 453, 00-515 Warszawa, NIP 593 255 25 51

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

4.1 Przetwarzane zgodnie z prawem;
4.2 Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
4.3 Przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
4.4 Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
4.5 Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:

6.1 Udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego;

6.2 Przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online;

6.3 Realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

6.4 Marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora;

6.5 Realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych  przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi.

10. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres biuro@royal-apartments.pl 

12. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

13.1 poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,

13.2 poprzez gromadzenie plików “cookies”.

14. Przy pierwszej wizycie na stronie Little Home użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

15. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

16. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

16. 1 sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

16.2 stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

17. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:

17.1 Pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży;

17. 2 Pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży;

17.3 Pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania;

17.4 Pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania;

17.5 Narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy;

17.6 Pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

18. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:

18.1 Doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji;

18.2 analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy

19. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 11. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Little Home, a Gościem jest prawo obecnie obowiązujące właściwe dla kraju siedziby Little Home Trójmiasto Sp. z o.o. i działalności Little Home Wojciech Maniecki.

 

Skontaktuj się - zacznij zarabiać

* pole wymagane

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij